Vi utfører følgende boretjenester:

 • Boring under vei (med foringsrør)

  Vann, avløp, kabler og lignende.

 • Pæleboring for fundamentering

  Ved leirgrunn og lignende bores rør ned i fjell for utstøping

 • Boring av energibrønner

  For bruk av varmepumpe

 • Brønnboring etter vann

  Til husholdning / hytte mm.

 • Langhullsboring i fjell

  Gjennom fjellknauser, svaberg og lignende.